ไม้อัดแฟนซี ไม้อัดบีช ไม้อัดเชอรี่ • อัดบีช.jpg
  ไม้อัดบีช (สินค้าขาด)ความหนา (เฉลี่ย) : 3.10 - 3.50มิลน้ำหนักไม้ (เฉลี่ย : 5.80 kg.ความชื้นไม่เกิน : 11.60 - 14.50 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้บีชไส้ไม้:ไม้ป๊อปล่าไม้อัดบีช ลักษณะเนื้อไม...
  ฿0

 • เชอรี่เขา.jpg
  ความหนา (เฉลี่ย) : 3.30 - 3.50มิลน้ำหนักไม้ (เฉลี่ย : 5.60 kg.ความชื้นไม่เกิน : 10.30 - 13.50 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้เชอรี่ไส้ไม้:ไม้ป๊อปล่า/ไม้เบญจพรรณไม้อัดเชอรี่ ลักษณะเนื้อไม้มี...
  ฿0

 • ไม้อัดแอชอเมริกา ลายภูเขา
  ไม้อัดแอชอเมริกา ลายภูเขาความหนา (เฉลี่ย) : 3.20 - 3.50มิลน้ำหนักไม้ (เฉลี่ย) : 5.30 kg.ความชื้นไม่เกิน : 10.30 - 13.50 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้แอชไส้ไม้...
  ฿0

 • ไม้อัดแอชอเมริกา ลายเส้น
  ไม้อัดแอชอเมริกา ลายเส้นความหนา (เฉลี่ย) : 3.20 - 3.50มิลน้ำหนักไม้ (เฉลี่ย) : 5.20 kg.ความชื้นไม่เกิน : 10.30 - 13.50 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้แอชไส้ไม้:ไม้ป๊อปล่า/ไม...
  ฿0

 • ไม้อัดแอชจีน ลายภูเขา
  ไม้อัดแอชจีน ลายภูเขาความหนา (เฉลี่ย) : 3.20 - 3.50มิลน้ำหนักไม้ (เฉลี่ย) : 5.20 kg.ความชื้นไม่เกิน : 10.30 - 13.50 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้แอชจีนไส้ไม้:ไม้ป๊อปล่า/ไม้เบญจพรรณไม้อ...
  ฿0

 • ไม้อัดแอชจีน ลายเส้น
  ไม้อัดแอชจีน ลายเส้นความหนา (เฉลี่ย) : 3.30 - 3.50มิลน้ำหนักไม้ (เฉลี่ย) : 5.20 kg.ความชื้นไม่เกิน : 10.30 - 13.50 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้แอชจีนไส้ไม้:ไม้ป๊อปล่า/ไม้เบญจพรรณไม้อั...
  ฿0
Visitors: 366,567