ไม้อัดยาง B (ไม้แบบ) • image (13).jpeg
  ความหนา : 3.00 - 3.50 มิลน้ำหนักไม้ : 5.00 - 5.50 kg.ความชื้นไม่เกิน : 14 - 17%วีเนียร์ปิดผิวไม้ : ไม้ยาง ไส้ไม้ : ไม้ป๊อปล่า
  ฿265

 • image (8).jpeg
  ความหนา : 8.20 - 8.60 มิลน้ำหนักไม้ : 19.00 - 21.00 kg.ความชื้นไม่เกิน : 13 - 16 %วีเนียร์ปิดผิวไม้ : ไม้ยาง ไส้ไม้ : ไม้เบญจพรรณ
  ฿420

 • image (8).jpeg
  ความหนา : 13.10 - 13.50 มิลน้ำหนักไม้ : 19.50 - 20.50 kg.ความชื้นไม่เกิน : 12 - 14 %วีเนียร์ปิดผิวไม้ : ไม้ยาง ไส้ไม้ : ไม้เบญจพรรณ
  ฿590
Visitors: 366,566