ไม้อัดยาง 4 มม. B

ความหนา                   : 3.00 - 3.50 มิล

น้ำหนักไม้                   : 5.00 - 5.50 kg.

ความชื้นไม่เกิน           : 14 - 17 %

วีเนียร์ปิดผิวไม้            : ไม้ยาง

ไส้ไม้                           : ไม้ป๊อปล่า

฿265

  • image (8).jpeg
    ความหนา : 8.20 - 8.60 มิลน้ำหนักไม้ : 19.00 - 21.00 kg.ความชื้นไม่เกิน : 13 - 16 %วีเนียร์ปิดผิวไม้ : ไม้ยาง ไส้ไม้ : ไม้เบญจพรรณ
    ฿420

  • image (8).jpeg
    ความหนา : 13.10 - 13.50 มิลน้ำหนักไม้ : 19.50 - 20.50 kg.ความชื้นไม่เกิน : 12 - 14 %วีเนียร์ปิดผิวไม้ : ไม้ยาง ไส้ไม้ : ไม้เบญจพรรณ
    ฿590
Visitors: 366,564