ไม้อัดยาง 15 มม. B (หน้าแดง)

ความหนา                   : 13.10  - 13.50 มิล

น้ำหนักไม้                   : 19.50 - 20.50  kg.

ความชื้นไม่เกิน           : 12 - 14  %

วีเนียร์ปิดผิวไม้            : ไม้ยาง

ไส้ไม้                           : ไม้เบญจพรรณ

฿590
Visitors: 366,564