MDF 6 มม.

                                          


ไม้ MDF  6 มิล (หนาจริง 5.5มิล)ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุต

เหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ บิวท์อิน

ไม้ MDF มีตั้งแต่งขนาด 3 มิล ถึง 25 มิล 

น้ำหนัก 12.8 kg./แผ่น

฿210

 • บล็อคบอร์ด.jpg
  บล็อคบอร์ด 15 มิลขนาด 4 x 8 ฟุตเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ / บานตู้
  ฿850

 • mdff.jpg
  ไม้ MDF 3มิล (หนาจริง 2.6 มิล)ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุตเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ บิวท์อิน หรืองานทำตู้ลำโพงไม้ MDF มีตั้งแต่งขนาด 3 มิล ถึง 25 มิลน้ำหนัก 6.2 kg./แผ่น
  ฿100

 • mdff.jpg
  ไม้ MDF 4 มิล ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุตเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ บิวท์อิน หรืองานกรอบรูปไม้ MDF มีตั้งแต่งขนาด 3 มิล ถึง 25 มิลน้ำหนัก 9 kg./แผ่น
  ฿160

 • mdf.jpg
  ไม้ MDF 9 มิล ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุตเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ บิวท์อินไม้ MDF มีตั้งแต่งขนาด 3 มิล ถึง 25 มิลน้ำหนัก 19.5 kg./แผ่น
  ฿300

 • mdf.jpg
  ไม้ MDF ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุตเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ บิวท์อินไม้ MDF มีตั้งแต่งขนาด 3 มิล ถึง 25 มิลน้ำหนัก 26 kg./แผ่น
  ฿360

 • mdf.jpg
  ไม้ MDF 15 มิล ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุตเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ บิวท์อินไม้ MDF มีตั้งแต่งขนาด 3 มิล ถึง 25 มิลน้ำหนัก 35.8 kg./แผ่น
  ฿440

 • mdf.jpg
  ไม้ MDF 19 มิล ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุตเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ บิวท์อินไม้ MDF มีตั้งแต่งขนาด 3 มิล ถึง 25 มิลน้ำหนัก 36.9 kg./แผ่น
  ฿500

 • mdf.jpg
  ไม้ MDF 25 มิล ขนาดมาตรฐาน 4 x 8 ฟุตเหมาะสำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และ บิวท์อินไม้ MDF มีตั้งแต่งขนาด 3 มิล ถึง 25 มิลน้ำหนัก 52.5 kg./แผ่น
  ฿0
Visitors: 366,564