ไม้อัดยาง กันชื้น/กันน้ำ

ไม้อัดกันน้ำ คือไม้อัดที่ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ โดยไม้อัดชนิดนี้ จะทนความชื้นและถูกละอองน้ำได้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

Visitors: 322,225