ไม้ยางพาราประสาน 25มม. BC

ไม้ยางพาราประสาน 25มม. เกรด BC


หน้าไม้จะสวยหนึ่งด้าน มีรอยตาดำบ้างเล็กน้อย ไม่มีรอยโป้ว ไม่มีไส้ไม้ โดยภาพรวมไม้มีความสวยงามดี

ส่วนหน้าไม้อีกด้านจะมีตาดำและรอยโป้วให้เห็นอยู่บ้าง


ขนาดมาตรฐาน  1.20 ม x 2.40 ม.

น้ำหนัก 52 Kg

฿2,225
จำนวน:

 • ไม้ยางพาราประสาน1.jpg
  ไม้ยางพาราประสาน 16มม. เกรด BCหน้าไม้จะสวยหนึ่งด้าน มีรอยตาดำบ้างเล็กน้อย ไม่มีรอยโป้ว ไม่มีไส้ไม้ โดยภาพรวมไม้มีความสวยงามดีส่วนหน้าไม้อีกด้านจะมีตาดำและรอยโป้วให้เห็นอยู่บ้างขนาด...
  ฿1,495

 • ไม้ยางพาราประสาน CC
  ไม้ยางพาราประสาน 16มม. เกรด CCหน้าไม้ทั้งสองด้านจะมีตาดำและรอยโป้วให้เห็นอยู่บ้างขนาดมาตรฐาน 1.20 ม x 2.40 ม.น้ำหนัก 34 Kg
  ฿1,150

 • ไม้ยางพาราประสาน
  ไม้ยางพาราประสาน 20มม. เกรด BCหน้าไม้จะสวยหนึ่งด้าน มีรอยตาดำบ้างเล็กน้อย ไม่มีรอยโป้ว ไม่มีไส้ไม้ โดยภาพรวมไม้มีความสวยงามดีส่วนหน้าไม้อีกด้านจะมีตาดำและรอยโป้วให้เห็นอยู่บ้างขนาด...
  ฿1,555

 • ไม้ยางพาราประสาน
  ไม้ยางพาราประสาน 20มม. เกรด CCหน้าไม้ทั้งสองด้านจะมีตาดำและรอยโป้วให้เห็นอยู่บ้างขนาดมาตรฐาน 1.20 ม x 2.40 ม.น้ำหนัก 41 Kg
  ฿1,265

 • พาราประสานcc.jpg
  ไม้ยางพาราประสาน 25มม. เกรด CCหน้าไม้ทั้งสองด้านจะมีตาดำและรอยโป้วให้เห็นอยู่บ้างขนาดมาตรฐาน 1.20 ม x 2.40 ม.น้ำหนัก 52 Kg
  ฿1,670
Visitors: 311,823