ไม้อัดสัก ลายเส้น 10 มม.A

ไม้อัดสัก

ความหนา                    : 8.20 - 8.60 มิล

น้ำหนักไม้                    : 15.0 - 16.0 kg.

ความชื้นไม่เกิน             : 14 - 17 %

วีเนียร์ปิดผิวไม้             ไม้สัก

ไส้ไม้                            ไม้เบญจพรรณ

ไม้อัดสักเป็นไม้ธรรมชาติแต่ละแผ่นก็จะมีลายไม่เหมือนกัน

฿0

 • ไม้อัดสัก.jpg
  ไม้อัดสักลายภูเขา4มม. A ความหนา : 3.00 - 3.50มิล ขนาด ก*ย : 1.20ม*2.40ม /4*8ฟุต น้ำหนักไม้ : 5.50 - 6.00 kg. ความชื้นไม่เกิน : 15 - 18 % วีเนียร์...
  ฿0

 • อัดสักเส้น.jpg
  ไม้อัดสักความหนา : 3.00 - 3.50มิลน้ำหนักไม้ : 5.50 - 6.00 kg.ความชื้นไม่เกิน : 14 - 17 %วีเนียร์ปิดผิวไม้: ไม้สัก ไส้ไม้:ไม้ป๊อปล่าไม้อัดสักเป็นไม้ธรรมชาติแต่ละแ...
  ฿0

 • สักเขา.jpg
  ไม้อัดสักความหนา : 4.70 - 4.90มิลน้ำหนักไม้ : 8.80 - 9.20 kg.ความชื้นไม่เกิน : 12.5 - 16.0 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้สักไส้ไม้:ไม้เบญจพรรณไม้อัดสักเป็นไม้ธรรมชาติแต่ล...
  ฿0

 • อัดสักเส้น.jpg
  ไม้อัดสักความหนา : 4.70 - 4.90มิลน้ำหนักไม้ : 8.80 - 9.20 kg.ความชื้นไม่เกิน : 12.5 - 16.0 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้สักไส้ไม้:ไม้เบญจพรรณ
  ฿0

 • ไม้อัดสัก.jpg
  ไม้อัดสักความหนา : 8.20 - 8.60มิลน้ำหนักไม้ : 15.0 - 16.0 kg.ความชื้นไม่เกิน : 14 - 17 %วีเนียร์ปิดผิวไม้:ไม้สักไส้ไม้:ไม้เบญจพรรณไม้อัดสักเป็นไม้ธรรมชาติแต่ละแผ่...
  ฿0

 • ไม้อัดอิตาลี ลายตรง ลายเส้น
  ไม้อัดสักอิตาลี ลายตรง (ลายเส้น)ขนาด 4x8 ฟุตความหนาจริง 3.2 มิล -3.3 มิลคือ ไม้อัดที่ปิดผิวด้วยเยื่อไม้สักสังเคราะห์เลียนแบบให้คล้ายกับลายไม้สักธรรมชาติ โดยจะมีลวดลายเหมือนกันทุกแผ...
  ฿0

 • ไม้อัดอิตาลี ลายภูเขา
  ไม้อัดสักอิตาลี ลายภูเขา 4มิลขนาด 4x8 ฟุตความหนาจริง 3.2 มิล -3.3 มิลคือ ไม้อัดที่ปิดผิวด้วยเยื่อไม้สักสังเคราะห์เลียนแบบให้คล้ายกับลายไม้สักธรรมชาติ โดยจะมีลวดลายเหมือนกันทุกแผ่นน...
  ฿0
Visitors: 366,566