ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด เคลือบขาว

ปาร์ติเกิ้ลบอร์ด ชนิดเคลือบขาว นิยมใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์ โดยไม่ต้องนำไปปิดผิวใดๆต่อ สามารถนำไปใช้งานได้เลย
Visitors: 299,883