แผ่นไม้พลาสวูด Plastwood รุ่น มอก.

แผ่นไม้ พลาสวูด รุ่น มอก. คือ แผ่นพีวีซีชนิดแข็ง น้ำหนักเบา ใช้งานแทนไม้อัดได้ ไม่บวมน้ำ ทนปลวก ไม่เกิดเชื้อรา

ไม่ลามไฟ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก


 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 1 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานโมเดลใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรม/ต่อเรือได้สามารถ ตัด ไส เลื่อย เจาะ ฉลุ ได้เหมื...
  ฿240

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 2 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานโมเดลใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรม/ต่อเรือได้สามารถ ตัด ไส เลื่อย เจาะ ฉลุ ได้เหมื...
  ฿400

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 3 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานโมเดลใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรม/ต่อเรือได้สามารถ ตัด ไส เลื่อย เจาะ ฉลุ ได้เหมื...
  ฿570

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 4 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรม/ต่อเรือได้สามารถ ตัด ไส เลื่อย เจาะ ฉลุ ไ...
  ฿760

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 5 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรม/ต่อเรือได้สามารถ ตัด ไส เลื่อย เจาะ ฉลุ ไ...
  ฿960

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 6 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรม/ต่อเรือได้สามารถ ตัด ไส เลื่อย เจาะ ฉลุ ไ...
  ฿1,140

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 8 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังงานเฟอร์นิเจอร์/เคาน์เตอร์/ใช้ในห้องน้ำได้ใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรม...
  ฿1,410

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 10 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังงานเฟอร์นิเจอร์/เคาน์เตอร์/ใช้ในห้องน้ำได้ใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรร...
  ฿1,770

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 12 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังงานเฟอร์นิเจอร์/เคาน์เตอร์/ใช้ในห้องน้ำได้ใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรร...
  ฿2,130

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 15 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังงานเฟอร์นิเจอร์/เคาน์เตอร์/ใช้ในห้องน้ำได้ใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรร...
  ฿2,530

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 20 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังงานเฟอร์นิเจอร์/เคาน์เตอร์/ใช้ในห้องน้ำได้ใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรร...
  ฿3,400

 • แผ่นพลาสวูด plastwood มอก.
  แผ่นพลาสวูด รุ่น มอก. 2356-2550ขนาดมาตรฐาน 1.22 ม x 2.44 ม.ความหนา 25 มิลเหมาะสำหรับทำงานป้าย งานฝ้าหรือผนังงานเฟอร์นิเจอร์/เคาน์เตอร์/ใช้ในห้องน้ำได้ใช้ในโรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรร...
  ฿4,390
Visitors: 239,226