คิ้ว-บัวโพลิเมอร์ Line Dekor

Line Dekor  คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์

เป็นผลิตภัณฑ์คิ้วบัวโพลิเมอร์ ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติทนทานแข็งแกร่งกว่าไม้

มีลวดลายและสีอยู่ในตัว ไม่ต้องทำสี ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

ไม่โก่งตัวทนต่อปลวก เชื้อรา ติดตั้งได้สะดวกและรวดเร็ว


 • 2401.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวฝ้า LD-2401ขนาด สูง 65 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0

 • 3001.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3001ขนาด สูง 75 มิลลิเมตร x หนา 12 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0

 • 3102.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3102ขนาด สูง 80 มิลลิเมตร x หนา 8 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0

 • 3401.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3401ขนาด สูง 91 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0

 • 3402-3403.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3402ขนาด สูง 91 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 299 บาท/เส้นไม่เคลือบสี ราคา 259 บาท/เส้น
  ฿0

 • 3402-3403.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3403ขนาด สูง 80 มิลลิเมตร x หนา 8 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0

 • 3501.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวฝ้า LD-3501ขนาด สูง 91 มิลลิเมตร x หนา 12 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0

 • 3601.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3601ขนาด สูง 91 มิลลิเมตร x หนา 12 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0

 • 4001.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-4001ขนาด สูง 102 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0

 • 5601.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวฝ้า LD-5601ขนาด สูง 80 มิลลิเมตร x หนา 8 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้น
  ฿0
Visitors: 366,566