คิ้ว LD-3401

Line Dekor  คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์

บัวพื้น LD-3401

ขนาด  สูง 91 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตร 

ยาว 3 เมตร/เส้น

เคลือบสีไม้        ราคา 269 บาท/เส้น

เคลือบสีขาวเงา  ราคา 289 บาท/เส้น

฿269
จำนวน:

 • 2401.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวฝ้า LD-2401ขนาด สูง 65 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 169 บาท/เส้นเคลือบสีขาวเงา ราคา 195 บาท/เส้น
  ฿169

 • 3001.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3001ขนาด สูง 75 มิลลิเมตร x หนา 12 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 229 บาท/เส้นเคลือบสีขาวเงา ราคา 265 บาท/เส้น
  ฿229

 • 3102.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3102ขนาด สูง 80 มิลลิเมตร x หนา 8 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 249 บาท/เส้นเคลือบสีขาวเงา ราคา 289 บาท/เส้น
  ฿249

 • 3402-3403.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3402ขนาด สูง 91 มิลลิเมตร x หนา 11 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 299 บาท/เส้นไม่เคลือบสี ราคา 259 บาท/เส้น
  ฿299

 • 3402-3403.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3403ขนาด สูง 80 มิลลิเมตร x หนา 8 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 299 บาท/เส้นไม่เคลือบสี ราคา 259 บาท/เส้น
  ฿299

 • 3501.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวฝ้า LD-3501ขนาด สูง 91 มิลลิเมตร x หนา 12 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 269 บาท/เส้นเคลือบสีขาวเงา ราคา 299 บาท/เส้น
  ฿269

 • 3601.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-3601ขนาด สูง 91 มิลลิเมตร x หนา 12 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 269 บาท/เส้นเคลือบสีขาวเงา ราคา 299 บาท/เส้น
  ฿269

 • 4001.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวพื้น LD-4001ขนาด สูง 102 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 369 บาท/เส้นเคลือบสีขาวเงา ราคา 419 บาท/เส้น
  ฿369

 • 5601.JPG
  Line Dekor คิ้วบัว โพลิเมอร์ ไลน์เดคคอร์บัวฝ้า LD-5601ขนาด สูง 80 มิลลิเมตร x หนา 8 มิลลิเมตรยาว 3 เมตร/เส้นเคลือบสีไม้ ราคา 679 บาท/เส้นเคลือบสีขาวเงา ราคา 750 บาท/เส้น
  ฿679
Visitors: 356,462