ไม้อัดยาง กันชื้น/กันน้ำ มอก.

ไม้อัดกันน้ำ/กันชื้น ชนิด มี มอก (มาตรฐานอุตสาหกรรม) เลขที่ 178-2549 ทนความชื้นและถูกละอองน้ำได้ ไม้อัดยางมอก. สำหรับใช้ภายในหรือภายนอก มี มอก. โดนน้ำโดนฝน ทนชื้นได้ไม่มีปัญหา

Visitors: 351,907