ไม้อัดยางเต็ม ภายใน มอก.

ไม้อัดยางชนิดใช้ภายใน ชนิด มี มอก (มาตรฐานอุตสาหกรรม) เลขที่ 178-2549  ไม้อัดยางชนิดมี มอก. ใช้ภายใน 


 • ไม้อัดยาง เต็ม 6 มิล สำหรับใช้ภายใน มี มอก.ความหนา : 6มิล เต็มเหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้นขนาด กว้างxยาว : 1.20x2.40 เมตรเลข มอก. 178-2549
  ฿695

 • ไม้อัดยาง เต็ม 10 มิล สำหรับใช้ภายใน มี มอก.ความหนา : 10มิล เต็มเหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้นขนาด กว้างxยาว : 1.20x2.40 เมตรเลข มอก. 178-2549
  ฿950

 • ไม้อัดยาง เต็ม 15 มิล สำหรับใช้ภายใน มี มอก.ความหนา : 15มิล เต็มเหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้นขนาด กว้างxยาว : 1.20x2.40 เมตรเลข มอก. 178-2549
  ฿1,250

 • ไม้อัดยาง เต็ม 20 มิล สำหรับใช้ภายใน มี มอก.ความหนา : 20มิล เต็มเหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้นขนาด กว้างxยาว : 1.20x2.40 เมตรเลข มอก. 178-2549
  ฿1,690
Visitors: 366,565