ไม้อัดยางเต็ม 6มม. ภายใน มี มอก.

ไม้อัดยาง เต็ม 6 มิล สำหรับใช้ภายใน มี มอก.

ความหนา                   :  6 มิล เต็ม

เหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้น

ขนาด กว้างxยาว         : 1.20x2.40 เมตร

เลข มอก. 178-2549

฿695

  • ไม้อัดยาง เต็ม 10 มิล สำหรับใช้ภายใน มี มอก.ความหนา : 10มิล เต็มเหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้นขนาด กว้างxยาว : 1.20x2.40 เมตรเลข มอก. 178-2549
    ฿950

  • ไม้อัดยาง เต็ม 15 มิล สำหรับใช้ภายใน มี มอก.ความหนา : 15มิล เต็มเหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้นขนาด กว้างxยาว : 1.20x2.40 เมตรเลข มอก. 178-2549
    ฿1,250

  • ไม้อัดยาง เต็ม 20 มิล สำหรับใช้ภายใน มี มอก.ความหนา : 20มิล เต็มเหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้นขนาด กว้างxยาว : 1.20x2.40 เมตรเลข มอก. 178-2549
    ฿1,690
Visitors: 366,564