ไม้อัดยางเต็ม 15มม. ภายใน มี มอก.

ความหนา                   :  15 มิล เต็ม

เหมาะสำหรับใช้งานภายในเท่านั้น

ขนาด กว้างxยาว         : 1.20x2.40 เมตร

เลข มอก. 178-2549

฿1,200
จำนวน:
Visitors: 319,524