ช่างไมตรี

ชื่อผุ้รับเหมา : ช่างไมตรี

มูลค่างานขั้นต่ำ  : 200,000 บาท

รับเหมาทั้งของและค่าแรง

ประเภทงานที่รับ

- งานลอยตัว

- Builtin

- งานสี/งานไม้

ผลงานตัวอย่าง : งานร้านอาหารญี่ปุ่น พระราม3


  • งานคุณสมบัติ2.JPG
    ชื่อผุ้รับเหมา : คุณสมบัติ สายสวาทมูลค่างานขั้นต่ำ : 30,000 บาท (แต่ต้องดูหน้างานด้วย)รับเหมาทั้งของและค่าแรง ทั้งในและนอกสถานที่มีประสบการ์ณทำงานกว่า 20 ปีประเภทงานที่รับ- งานซ่อม...
Visitors: 218,471